WordPress

Nu kan du ladda ner eller uppdatera till den senaste versionen av WordPress, 5.8 “Tatum”. Den här versionen är som vanligt döpt efter en jazzmusiker, den här gången den legendariska pianisten Art Tatum. Hans teknik och vilja att flytta gränserna inspirerade musiker och förändrade vad folk trodde var möjligt. Den inställningen är vad som inspirerat den som utvecklat den nya versionen av WordPress 5.8. Som vanligt handlar mycket av uppdateringen om förbättringar av blockredigeraren.

blockredigeraren i fokus i WordPress 5.8

Blockredigeraren till widgetar

En av de största förändringarna är hur du använder widgetar. Tidigare har det funnits särskilda widgetar som man kunnat använda i widgetområdena. Nu så kan du använda alla block som finns i WordPress, inte bara widgetblocken. Det gör det möjligt att lägga in precis vad du vill i ett temas olika widgetområden. Du kan använda WordPress alla standardblock, eller extra block som laddat hem som nya tillägg. Den som inte gillar det här nya sättet att arbeta med widgetar kan fortsätta att använda widgetar som vanligt genom att ladda hem tillägget Classic Widgets.

Visa senaste inlägg och sidor med nya blocket Frågeloop i WordPress 5.8

Frågeloopen gör det möjligt att visa inlägg eller sidor baserat på olika villkor. Det är som en PHP-loop utan kod. Du kan välja hur många inlägg som ska visas, hur många kolumner som ska användas och vad som ska visas. Du kan styra vilka inlägg som visas baserat på kategorier, etiketter, författare eller nyckelord.

I snabbverktygsfältet väljer du om visningen ska vara i Bred bredd eller Full bredd och du kan också välja att visa som lista eller i ett rutnät. I övrigt är inställningarna i snabbverktygsfältet samma som i många andra block.

Frågeloopen är en mer avancerad variant av widgeten Senaste inläggen med den stora skillnaden att frågeloopen även kan visa sidor, inte enbart inlägg.

Exempel på vad man kan göra med den nya Frågeloopen

Skapa egna mallar med block i WordPress 5.8

Nu kommer du också kunna bygga dina egna mallar med block. Det här är en första del av det som WordPress kallar för Full Site Editing. När alla bitar, som handlar om Full Site Editing, är på plats kan du bygga egna temautseenden med hjälp av WordPress blockredigerare. I den här uppdateringen finns det en del begränsningar för att kunna använda mallredigeraren.

För det första måste du använda ett tema där den här funktionen är aktiverat, vilket än så länge inte är så många. För det andra är det än så länge bara själva sidmallen som du kan redigera och för det tredje är gränssnittet fortfarande ganska rörigt.

Ny mall
Om ditt tema har aktiverat mallredigering kan du se det i högra sidofältets sidinställningar

Om du har ett tema som är kompatibelt så kommer du åt funktionen i blockredigerarens sidinställningar där man väljer Mall. Det finns mer än 20 nya block tillgängliga för att du ska kunna redigera mer kompletta mallar.